Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center

 

 

ยินดีต้อนรับ

 

วัดพระจิตเจ้า

 

สวนเจ็ดริน

 

ตารางเวลาพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ

 

 

วันอาทิตย์

 

ภาษาไทย   7.30 น

ภาษาอังกฤษ  9.30 น

ภาษาเกาหลี  11.00 น