Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center

 

ท่านสามารถสำรองที่พักทางจดหมาย โทรศัพท์ หรืออีเมล

 

ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่เมนู "ติดต่อสอบถาม" ด้านบน

 

ขอแนะนำ

อย่าพึ่งซื้อตั๋วเครื่องโดยสารก่อนที่ได้รับการยืนยันจากสวนเจ็ดรินเรื่องวันเวลาที่ท่านเสนอ

 

โดยปกติแล้ว ฝ่ายสวนเจ็ดรินไม่ได้จัดการเข้าเงียบเป็นเวลาเฉพาะ  ส่วนมาก การเข้าเงียบของเราเป็น "การเข้าเงียบเดี่ยว"  ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อสวนเจ็ดรินและเสนอสักสองหรือสามช่วงที่ท่านสามารถมาได้ และเราจะตรวจห้องว่างให้   ในการเข้าเงียบเดี่ยวแบบนี้ ทุกคนควรมีคุณพ่อเยสุอิตเป็นผู้แนะนำระหว่างการเข้าเงียบ สวนเจ็ดรินไม่มีนโยบายที่จะรับบุคคลที่มาอยู่ตามลำพังส่วนตัวตลอดเวลา อย่างน้อย ทุกคนควรพบผู้นำตอนต้นของการเข้าเงียบเพื่อตกลงกันเรื่องวันเวลาต่อๆ ไป สวนเจ็ดรินยินดียกเว้นเรื่องนี้สำหรับพระสงฆ์ นักบวช และศิษยาภิบาลที่ขอเข้าเงียบตามลำพัง

 

 

หมายเหตุ ควรเข้าพักที่สวนเจ็ดรินก่อนเริ่มการเข้าเงียบหนึ่งวัน (จะได้ปรับตัวและเตรียมใจพร้อม) และต้องออกจากห้องพักหลังการเข้าเงียบจบหนึ่งวัน (ขอให้ออกจากห้องภายใน 12.00 น.) ทางสวนเจ็ดรินพยายามหลีกเลี่ยงบรรยากาศของเกสต์เฮาส์  เลขานุการของสวนเจ็ดรินยินดีแนะนำเกสต์เฮาส์ที่สะอาด ปลอดภัย และไม่แพง ถ้าท่านต้องการ

 

 

 

jwot03