IHSEdinboroughResized5Seven Fountains Jesuit Retreat Center

Chiangmai, Thailand

 

ประวัติชื่อบ้านเรา

ทำไมเรียกสถานที่นี้ว่า "สวนเจ็ดริน"

ภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันเคยเป็นอาณาจักรเอกเทศ เรียกกันว่า อาณาจักรล้านนา ScreenHunter 002

ใน ค.ศ.1411 (พ.ศ. 1954) กษัตริย์ต่างแดนยกกองทับมาสู้รบกับพญาสามฝั่งแกนแห่งอาณาจักรล้านนา   

กองทัพของพญาสามฝั่งแกนรวมพลังที่เชิงดอยสุเทพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ปัจจุบัน) และสร้างป้อมปราการที่นั่นเพื่อป้องกันพระเจ้าแผ่นดินและอาณาจักรล้านนา

ท้าวยี่กุมกามผู้นำกองทัพหนึ่งมาโจมตีป้อมปราการนั้น ท้าวยี่กุมกามเป็นพระเชษฐาของพญาสามฝั่งแกน   องค์ที่สองที่นำกองทัพมาสู้รบคือพระเจ้าไสลือไทแห่งสุโขทัย

ผู้บัญชาการของพญาสามฝั่งแกนได้เตรียมกองทัพ โดยใช้เกวียน 200 เล่มล้อมรอบป้อม เมื่อท้าวยี่กุมกามและพระเจ้าไสลือไทเห็นแล้ว มีความเกรงกลัวมาก จึงยกทัพหนีกลับไป

ภายหลัง พญาสามฝั่งแกนทรงเปลี่ยนแปลงป้อมปราการและปริมณฑลเป็นพระราชวัง ใช้เป็นที่ประทับพักผ่อน ทรงตั้งชื่อว่า เวียงเจ็ดลิน เนื่องจากมีเจ็ดลินหรือเจ็ดท่อหรือเจ็ดรางที่ส่งน้ำจากดอยสุเทพเข้าไปในพระราชวัง

เวียง แปลว่า เมืองที่มีกำแพงล้อม

เจ็ด เป็นตัวเลขแสดงจำนวน

ลิน แปลว่า รางน้ำ

เวียงเจ็ดลินนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย เพราะเป็นน้ำที่ไหลมาจากดอยสุเทพซึ่งทำให้พระราชวังนี้มีความสำคัญมากขึ้น น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้พระเจ้ายอดเชียงรายได้นำมาทำน้ำอบเพื่อนำไปสรงพระธาตุดอยตุง และกาลต่อมามีพระราชประเพณีในการใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ในการสรงมุรธาภิเษกในการเสด็จขึ้นครองเมืองของกษัตริย์ล้านนา

คณะสงฆ์เยสุอิตร่วมกับคณะซิสเตอร์อุร์สุลินได้ซื้อที่ดินแปลงปัจจุบันใน ค.ศ.1965 (พ.ศ. 2508) แปลงนี้อยู่ห่างจากโบราณสถาน เวียงเจ็ดลิน ประมาณ 500 เมตร จึงตัดสินใจว่าจะตั้งชื่อบ้านใหม่ตามชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของบริเวณนี้ และเรียกบ้านใหม่ว่า สวนเจ็ด                                                                           

สวน แปลว่า บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก                                                        

เจ็ด เป็นตัวเลขแสดงจำนวน

ริน เป็นคำปัจจุบันแทนคำโบราณ "ลิน" และหมายถึงท่อน้ำที่ไหลมาเรื่อยๆ

  

ท่อน้ำเจ็ดท่อ

สายน้ำเจ็ดสาย

รินน้ำเจ็ดริน

พระพรแห่งพระจิตเจ้าเจ็ดประการ

 _____________________________________

 

พระจิตขององค์พระเจ้าจะพำนักอยู่เหนือเขา

คือจิตแห่งปรีชาญาณและความเข้าใจ

จิตแห่งความคิดอ่านและอานุภาพ

จิตแห่งความรู้และความยำเกรงองค์พระเจ้า

เขาจะพอใจยำเกรงองค์พระเจ้า

                                                                                                                                อิสยาห์ 11:2-3

 

วัดใหญ่ของสวนเจ็ดรินมีชื่อเต็มว่า วัดน้อยแห่งพระจิตเจ้า กระจกสีที่อยู่ด้านหลังพระแท่นใหญ่บ่งชี้ถึงพระหรรษทานที่ไหลลงมาจากพระจิตเจ้ามาสู่โลกมนุษย์ น้ำพุที่ลานหน้าวัดเป็นสัญลักษณ์หมายถึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง

main 4