IHSEdinboroughResized5Seven Fountains Jesuit Retreat Center

Chiangmai, Thailand

 

jwkd07

 

ท่านสามารถสำรองที่พักทางจดหมาย โทรศัพท์ หรืออีเมล

 

ขอแนะนำ

อย่าพึ่งซื้อตั๋วเครื่องโดยสารก่อนที่ได้รับการยืนยันจากสวนเจ็ดรินเรื่องวันเวลาที่ท่านเสนอ

โดยปกติแล้ว ฝ่ายสวนเจ็ดรินไม่ได้จัดการเข้าเงียบเป็นเวลาเฉพาะ  ส่วนมากการเข้าเงียบของเราเป็น "การเข้าเงียบเดี่ยว" 

ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อสวนเจ็ดรินและเสนอสักสองหรือสามช่วงที่ท่านสามารถมาได้ และเราจะตรวจห้องว่างให้

 

 

jwkd07