Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Centerข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์มีใจกว้าง

ให้ปรนนิบัติพระองค์โดยสมควร

ให้รู้จักแบ่งปันโดยไม่เห็นแก่ตัว

ให้บากบั่นต่อสู้โดยไม่พะวงถึงบาดแผล

ให้ลงมือทำงานโดยไม่แสวงการพักผ่อน

ให้มุมานะตรากตรำโดยไม่หวังผลตอบแทนอื่นๆ

ยิ่งไปกว่าการทราบว่า

ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

 

ท่านสามารถสำรองที่พักทางจดหมาย โทรศัพท์ หรืออีเมล

 

ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่เมนู "ติดต่อสอบถาม" ด้านบน

 

ขอแนะนำ

อย่าพึ่งซื้อตั๋วเครื่องโดยสารก่อนที่ได้รับการยืนยันจากสวนเจ็ดรินเรื่องวันเวลาที่ท่านเสนอ

 

โดยปกติแล้ว ฝ่ายสวนเจ็ดรินไม่ได้จัดการเข้าเงียบเป็นเวลาเฉพาะ  ส่วนมาก การเข้าเงียบของเราเป็น "การเข้าเงียบเดี่ยว"  ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อสวนเจ็ดรินและเสนอสักสองหรือสามช่วงที่ท่านสามารถมาได้ และเราจะตรวจห้องว่างให้   ในการเข้าเงียบเดี่ยวแบบนี้ ทุกคนควรมีคุณพ่อเยสุอิตเป็นผู้แนะนำระหว่างการเข้าเงียบ สวนเจ็ดรินไม่มีนโยบายที่จะรับบุคคลที่มาอยู่ตามลำพังส่วนตัวตลอดเวลา อย่างน้อย ทุกคนควรพบผู้นำตอนต้นของการเข้าเงียบเพื่อตกลงกันเรื่องวันเวลาต่อๆ ไป สวนเจ็ดรินยินดียกเว้นเรื่องนี้สำหรับพระสงฆ์ นักบวช และศิษยาภิบาลที่ขอเข้าเงียบตามลำพัง

 

 

หมายเหตุ ควรเข้าพักที่สวนเจ็ดรินก่อนเริ่มการเข้าเงียบหนึ่งวัน (จะได้ปรับตัวและเตรียมใจพร้อม) และต้องออกจากห้องพักหลังการเข้าเงียบจบหนึ่งวัน (ขอให้ออกจากห้องภายใน 12.00 น.) ทางสวนเจ็ดรินพยายามหลีกเลี่ยงบรรยากาศของเกสต์เฮาส์  เลขานุการของสวนเจ็ดรินยินดีแนะนำเกสต์เฮาส์ที่สะอาด ปลอดภัย และไม่แพง ถ้าท่านต้องการ

 

 

 

jwot03

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เป็นต้นไป

 

    สวนเจ็ดรินขอแนะนำค่าบำรุงคืนละ 850 บาท รวมทั้งค่าที่พักและค่าอาหาร (ไม่มีการบริการซักรีด แต่ทุกตึกมีเครื่องซักผ้า เตารีด ฯลฯ เพื่อคนมาเข้าเงียบใช้เอง)  

 

อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ใหญ่ก็คือ ให้ท่านสามารถมาเข้าเงียบได้ในขณะที่ท่านต้องการมากที่สุด ดังนั้น สวนเจ็ดรินยินดีต้อนรับทุกคนทุกเวลา ทั้งที่ไม่สามารถบริจาคตามที่เสนอ ขอพึ่งน้ำใจดีของผู้มีพระคุณที่จะช่วยเหลือบุคคลที่ไม่สามารถจ่ายตามอัตราปกติ

 

 

 

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ