Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center
ติดต่อทางไปรษณีย์        สวนเจ็ดริน

          97 ถ. ห้วยแก้ว

          ต. ช้างเผือก

          อ. เมือง

          จ. เชียงใหม่ 50300

  

โทรศัพท์                  053-211-076

                   053-892-545

 

แฟกซ์                     053-892-546

 

 

อีเมล          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   [หรือใช้แบบฟอร์มส่งอีเมลที่เมนูด้างบน "ติดต่อสอบถาม" > "ส่งอีเมล"]

 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสำคัญในประวัติ "สวนเจ็ดริน" = พญาสามฝั่งแกน

 

LannaKings1

SaamFangKaen

 

LannaKings2

 

อาณาจักรล้านนา = สีม่วงของแผนที่

Lanna ColorMap

 

เวียงเจ็ดลิน   รูปถ่ายสมัยปัจจุุบัน

WiangJetLin 1

 

สวนเจ็ดริน = อยู่ตรงลูกศรสีขาว7ftsArrow

 ทำไมเรียกสถานที่นี้ว่า "สวนเจ็ดริน"

 

ภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันเคยเป็นอาณาจักรเอกเทศ เรียกกันว่า อาณาจักรล้านนา

 

ใน ค.ศ.1411 (พ.ศ. 1954) กษัตริย์ต่างแดนยกกองทับมาสู้รบกับพญาสามฝั่งแกนแห่งอาณาจักรล้านนา กองทัพของพญาสามฝั่งแกนรวมพลังที่เชิงดอยสุเทพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ปัจจุบัน) และสร้างป้อมปราการที่นั่นเพื่อป้องกันพระเจ้าแผ่นดินและอาณาจักรล้านนา

 

ท้าวยี่กุมกามผู้นำกองทัพหนึ่งมาโจมตีป้อมปราการนั้น ท้าวยี่กุมกามเป็นพระเชษฐาของพญาสามฝั่งแกน   องค์ที่สองที่นำกองทัพมาสู้รบคือพระเจ้าไสลือไทแห่งสุโขทัย

 

ผู้บัญชาการของพญาสามฝั่งแกนได้เตรียมกองทัพ โดยใช้เกวียน 200 เล่มล้อมรอบป้อม เมื่อท้าวยี่กุมกามและพระเจ้าไสลือไทเห็นแล้ว มีความเกรงกลัวมาก จึงยกทัพหนีกลับไป

 

ภายหลัง พญาสามฝั่งแกนทรงเปลี่ยนแปลงป้อมปราการและปริมณฑลเป็นพระราชวัง ใช้เป็นที่ประทับพักผ่อน ทรงตั้งชื่อว่า เวียงเจ็ดลิน เนื่องจากมีเจ็ดลินหรือเจ็ดท่อหรือเจ็ดรางที่ส่งน้ำจากดอยสุเทพเข้าไปใน พระราชวัง

 

เวียง แปลว่า เมืองที่มีกำแพงล้อม

เจ็ด เป็นตัวเลขแสดงจำนวน

ลิน แปลว่า รางน้ำ

 

เวียงเจ็ดลินนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย เพราะเป็นน้ำที่ไหลมาจากดอยสุเทพซึ่งทำให้พระราชวังนี้มีความสำคัญมากขึ้น น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้พระเจ้ายอดเชียงรายได้นำมาทำน้ำอบเพื่อนำไปสรงพระธาตุดอยตุง และกาลต่อมามีพระราชประเพณีในการใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ในการสรงมุรธาภิเษกในการเสด็จขึ้นครองเมืองของกษัตริย์ล้านนา

 

คณะสงฆ์เยสุอิตร่วมกับคณะซิสเตอร์อุร์สุลินได้ซื้อที่ดินแปลงปัจจุบันใน ค.ศ.1965 (พ.ศ. 2508) แปลงนี้อยู่ห่างจากโบราณสถาน เวียงเจ็ดลิน ประมาณ 500 เมตร จึงตัดสินใจว่าจะตั้งชื่อบ้านใหม่ตามชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของบริเวณนี้ และเรียกบ้านใหม่ว่า สวนเจ็ดริน

 

สวน แปลว่า บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก

เจ็ด เป็นตัวเลขแสดงจำนวน

ริน เป็นคำปัจจุบันแทนคำโบราณ "ลิน" และหมายถึงท่อน้ำที่ไหลมาเรื่อยๆ

  

ท่อน้ำเจ็ดท่อ

           สายน้ำเจ็ดสาย

      รินน้ำเจ็ดริน

  พระพรแห่งพระจิตเจ้าเจ็ดประการ

 _____________________________________

 

พระจิตขององค์พระเจ้าจะพำนักอยู่เหนือเขา

คือจิตแห่งปรีชาญาณและความเข้าใจ

จิตแห่งความคิดอ่านและอานุภาพ

จิตแห่งความรู้และความยำเกรงองค์พระเจ้า

เขาจะพอใจยำเกรงองค์พระเจ้า

                                                                                                                                อิสยาห์ 11:2-3

 

วัดใหญ่ของสวนเจ็ดรินมีชื่อเต็มว่า วัดน้อยแห่งพระจิตเจ้า กระจกสีที่อยู่ด้านหลังพระแท่นใหญ่บ่งชี้ถึงพระหรรษทานที่ไหลลงมาจากพระจิตเจ้ามาสู่โลกมนุษย์ น้ำพุที่ลานหน้าวัดเป็นสัญลักษณ์หมายถึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง

 

glassWindow2
glassWindow
fountain2
fountain

 

คำที่ว่า “การเข้าเงียบ” มีความหมายหลายอย่าง ทุกวันนี้แม้บริษัทต่างๆ ก็จัด “การเข้าเงียบ” ให้พนักงาน หลายคนในสังคมปัจจุบันจึงเข้าใจคำนี้ว่า เป็นการประชุม การเสวนา ค่ายอบรม หรือเวลาพักผ่อนหย่อนใจกัน

 

“การเข้าเงียบ” ที่สวนเจ็ดรินมีความหมายที่แตกต่างจากความเข้าใจทั่วไป ในที่นี้ “การเข้าเงียบ” มีความหมายคล้ายกับพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด(มาระโก 6:31)     บรรยากาศที่สวนเจ็ดรินพยายามสร้างสรรค์ขึ้นมา คือ สถานที่ที่บุคคลสามารถปลีกตัวออกจากชีวิตยุ่งๆ ประจำวัน มาหาวันเวลาและสถานที่ซึ่งสงบดี เพื่อพบองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความศรัทธาและสันติ

 

ดังนั้น “การเข้าเงียบ” จึงเป็นโอกาสที่จะมาอธิษฐานภาวนาส่วนตัว ในบรรยากาศที่สงัด โดยมีใจจดจ่อที่จะแสวงหาพระเจ้า

 

“การเข้าเงียบ” ในรูปแบบนี้ก็ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่มีในพระศาสนจักรของเรา มีลักษณะหลากหลายทีเดียว อย่างไรก็ดี ที่สวนเจ็ดริน เราได้เลือกรูปแบบของนักบุญอิกญาซีโอแห่ง โลโยลา ซึ่งได้ช่วยนำบุคคลมากมายมาพบพระเยซูเจ้าของเรา

 

 

การเข้าเงียบส่วนตัว

ท่านมาตามความประสงค์ของท่าน มาเข้าเงียบภาวนาตามความประสงค์ของท่าน ภาวนาตามที่ท่านปรารถนา แสวงหาพระตามแบบฉบับของท่านเอง   มีพระสงฆ์เยสุอิตพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมเดินทางกับท่าน การเข้าเงียบส่วนตัวสามารถทำได้ตั้งแต่หนึ่งวันถึงสามสิบวัน แล้วแต่วันเวลา ความต้องการ และเวลาของพระสงฆ์ผู้นำการเข้าเงียบ

 

การเข้าเงียบแบบหมู่คณะ

เข้าเงียบพร้อมกันกับเพื่อนๆ   มีพระสงฆ์เยสุอิตเป็นผู้นำในการแบ่งปัน  ปรึกษาหารือ  และแนะนำการสวดภวานาส่วนบุคคลและเป็นกลุ่ม

บ้านเรายินดีต้อนรับหมู่คณะที่มีผู้นำการเข้าเงียบของเขาเอง มีเงื่อนไขเพียงแต่ว่า ทุกคนจะรักษาบรรยากาศของความสงบเงียบในบริเวณบ้าน ในห้องอาหาร และในอาคารพัก ตลอดเวลา

 

ความสงบเงียบ

เพื่อสร้างพื้นที่ของการแสวงหาหาพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง การเข้าเงียบทุกรูปแบบที่สวนเจ็ดริน จะอยู่ในบรรยากาศของความสงบเงียบ

 

ในช่วง โควิด-19  ผู้นำการเข้าเงียบบางท่านพร้อมที่จะนำการเข้าเงียบออนไลน ถ้าสนใจ กรุณาส่งอีเมลมาสอบถามรายละเอียด

 

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ