Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center

 

ด้วยแรงบันดาลใจจากการปฎิบัติจิตของนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา  ผู้ก่อตั้งคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) สวนเจ็ดรินมีความยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่มาเติมเต็มความรักและความเข้าใจ ในพระเยซู คริสตเจ้า สวนเจ็ดรินมีรูปแบบการเข้าเงียบหลากหลาย รวมถึงการสัมมนา วันภาวนาส่วนตัว และการปรึกษาแนะแนวชีวิตมิติด้านจิตวัญญาณ ตามความปรารถนา และความเจริญชีวิตฝ่ายจิต ด้วยความเชื่อ ความศัทธา และความสามารถที่จะตอบสนองพระเจ้าในชีวิตประจำวันอย่างจริงใจ


grounds-4
rabbit
grounds-6
fountain
Chapel-day
grounds-7
grounds-2
grounds-1
chapel-night
owl1
Cross-chapel
grounds-3
grounds-8

เมื่อท่านจะเรียกขานเรา มาหาเรา และอธิษฐานภาวนาต่อเรา เราจะฟังท่าน
เยเรมีห์ 29:12บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ