Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center

 

ด้วยแรงบันดาลใจจากการปฎิบัติจิตของนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา  ผู้ก่อตั้งคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) สวนเจ็ดรินมีความยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่มาเติมเต็มความรักและความเข้าใจ ในพระเยซู คริสตเจ้า สวนเจ็ดรินมีรูปแบบการเข้าเงียบหลากหลาย รวมถึงการสัมมนา วันภาวนาส่วนตัว และการปรึกษาแนะแนวชีวิตมิติด้านจิตวัญญาณ ตามความปรารถนา และความเจริญชีวิตฝ่ายจิต ด้วยความเชื่อ ความศัทธา และความสามารถที่จะตอบสนองพระเจ้าในชีวิตประจำวันอย่างจริงใจ


grounds-6
grounds-1
grounds-8
rabbit
Chapel-day
chapel-night
grounds-2
fountain
grounds-7
Cross-chapel
grounds-4
grounds-3
owl1

เมื่อท่านจะเรียกขานเรา มาหาเรา และอธิษฐานภาวนาต่อเรา เราจะฟังท่าน
เยเรมีห์ 29:12This year, due to the pandemic, we will not be having our annual Christmas Dinner to raise funds for our Sponsorship Project.  However, through the great generosity of Centre of the Unvierse Swimming Pool (Mr. Philip Blant), and the Global Harmonies Singers, there will be a Christmas Concert & Singalong on December 15, 2020,  and the proceeds will be donated to the Seven Fountians Sponsorship Fund.

 

 Concert 2020 2

 

 

 

สวนเจ็ดรินขอประกาศด้วยความยินดีว่า เราจะเริ่มประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณตั้งแต่วันอาทิตย์
ที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระจิตเจ้า

 

สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณในวันธรรมดา เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป

 

ศูนย์การเข้าเงียบเปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนความปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด-19

 

1. ในทุกวันอาทิตย์ ขอให้สัตบุรุษที่มาร่วมพิธีได้ลงชื่อและที่ติดต่อก่อนเข้าร่วมพิธี เผื่อว่า
กรณีฉุกเฉินที่สามารถติดต่อท่านได้

2. ขอให้ทุกคนล้างมือด้วยเจลทุกครั้งที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าในวัด

3. ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากตลอดร่วมพิธี

4. ภายในวัด ขอให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ทั้งด้านซ้ายและขวา

5. ก่อนรับศีลมหาสนิท ประธานจะกล่าวเพียงครั้งเดียวว่า “พระกายพระคริสตเจ้า” และขอให้ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า “อาแมน” เมื่อออกมารับศีลฯ กรุณารับศีลบนมืออย่างเดียวโดยไม่ต้องกล่าวตอบอะไรอีก (ในช่วงนี้ ของดการรับศีลฯ จากถ้วยกาลิกส์)

6. ในการตั้งแถวออกมารับศีลฯ กรุณารักษาระยะระหว่างคนที่อยู่ข้างหน้าท่านอย่างน้อย 1.5 เมตร

7. การรับศีลแก้บาปมีเหมือนเดิม คือ ก่อนมิสซาทุกวันอาทิตย์ สำหับภาษาไทย ขอให้ไปรับที่วัดน้อยนักบุญปีแอร์ สำหรับภาษาอังกฤษ กรุณาไปรับที่วัดไม้แม่พระ

8. ก่อนและหลังมิสซา ถ้ายืนคุยกับเพื่อนหน้าวัด กรุณารักษาระยะห่างกันตามที่รัฐแนะนำอย่าลืม ในช่วงไวรัส โควิด-19 นี้ ไม่มีการบังคับให้มาร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ ถ้าใครไม่สบาย เพราะเหตุใดก็ตาม กรุณาอยู่บ้านคณะเยสุอิตที่สวนเจ็ดริน
มีความชื่นชมยินดี
ที่ทุกคนสามารถมา
สวดภาวนาร่วมกันได้อีกครับบทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ